Maklumat Pelayanan Dinas Kominfo

authorAdministrator date02 Februari 2021 comments55 Dilihat

Maklumat Pelayanan

Dengan ini Kami Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika siap melayani Penyelenggaraan Teknologi Informatika dan Komunikasi Publik sesuai Standart Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dan apabila Kami tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tag :