Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Dengan ini Kami Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi dan Informatika siap melayani Penyelenggaraan Teknologi Informatika dan Komunikasi Publik sesuai Standart Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dan apabila Kami tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.